BİLİMSEL PROGRAM

4 KASIM, CUMARTESİ
ROMATOİD ARTRİT ve SJÖGREN SENDROMU SEMPOZYUMU
09:00-09:15 Açılış Nevsun İnanç, Pamir Atagündüz
09:15-10:10 Tedaviye Dirençli ve Komplike Vakaların Yönetimi
Oturum Başkanları: Esen Kasapoğlu,Serdal Uğurlu, Seval Pehlevan
09:15-09:30 Vaka 1: Interstisyel Akciğer hastası vaka Duygu Temiz Karadağ
09:30-09:45 Vaka 2: Tedaviye dirençli Romatoid Artrit vaka Sibel Yılmaz Öner
09:45-10:00 Vaka 3: Malignite hikayesi ve RA tedavisi Meryem Can
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:40 Oturum Başkanları: İzzet Fresko, Yavuz Pehlivan
10:30-10:45 Veri tabanlarında Sjögren- yeni veriler Berkan Armağan
10:45-11:00 Sjögren’s Sendromunda otoantikorlar -tanı tdv prognoz daki rolleri Yasemin Şahinkaya
11:00-11:15 Veritabanlarında RA – yeni veriler Ayten Yazıcı
11:15-11:30 RA da otoantikorlar-tanı tdv prognoz daki rolleri Neslihan Yılmaz
11:30-11:45 Bağ Dokusu Hastalıklarına Sekonder Pulmoner Hipertansiyon Tedavi ve Akılcı İlaç Kullanımı Ali Akdoğan
11:45-12:00 ARA
12:00-12:30 Oturum Başkanları: Ediz Dalkılıç, Bahar Artım Esen
12:00-12:30 Clinical Trial Update in Sjögren’s Syndrome George Bruyn (Online)
12:30-13:10 Oturum Başkanları: Murat İnanç, Pamir Atagündüz
12:30-12:50 Sjögren’s Sendromunda minör ve major tükürük bezi patolojisinde gelişmeler Veli Yazısız
12:50-13:10 Sjögren’s Sendromunda Yeni Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri Hakan Emmungil
13:10-14:00 Öğle Yemeği
4 KASIM, CUMARTESİ
A SALONU
VASKÜLİT KURSU PROGRAMI
14:00 Açılış Haner Direskeneli, Fatma Alibaz Öner
14:00-15:30 Oturum 1
Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Serhan Tuğlular
14:00-14:10 ANCA Vasküliti Güncelleme Ömer Karadağ
14:10-14:45 Vaka Sunum Buğu Bulat
Vaka (Hacettepe) tartışma: Ömer Karadağ, Ebru Asıcıoğlu,  Cemal Bes
14:45-14:55 PAN Güncelleme M. Engin Tezcan
14:55-15:30 Vaka Seda Kutluğ Ağaçkıran
Tartışma Gökhan Keser, N. Alpay Kanıtez, M. Engin Tezcan
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Oturum 2
Oturum Başkanları: Fatma Alibaz Öner, Ayşe Çefle
15:45-15:55 Takayasu’da Güncelleme Kenan Aksu
15:55-16:30 Vaka Sema Kaymaz Tahra
Tartışma Kenan Aksu, Ayten Yazıcı, Haner Direskeneli
16:30-16:40 Vasküler Behçet’te Güncelleme Fatma Alibaz Öner
16:40-17:15 Vaka Sunum Murat Karabacak
Tartışma Gülen Hatemi, Ahmet Gül, Fatma Alibaz Öner
17:15-17:30 Tartışma ve Kapanış
B SALONU
İSTATİSTİK KURSU II PROGRAMI
14:00-17:30 İstatistik Kursu II Servet Akar, Pamir Atagündüz, Sabri Erdem, Dilek Solmaz
5 KASIM, PAZAR
UYGULAMALI KADAVRA KURSU PROGRAMI
09:00-13:00 Uygulamalı Kadavra Kursu Ender Terzioğlu, Salih Pay, Muhammet Çınar, Veli İsmailoğlu, Nevsun İnanç
D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
+90 216 573 18 36
istanbul1@devent.com.tr   |  www.devent.com.tr